เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน คิดดี ทำดี จริงใจต่อทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์


1. ถ่านหินเกิดจากอะไร?
ตอบ  คาร์บอนซึ่งเกิดจากพืชที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นเวลานาน
ส่วนบนของฟอร์ม
ส่วนบนของฟอร์ม
4. จะทำขนมปังให้ฟูต้องใส่อะไร?
ตอบ โซเดียมไปบคาร์บอเนต
5. เพชรเป็นอะไร?
ตอบ
อัญรูปของคาร์บอน ซึ่งบริสุทธิ์มาก
ส่วนบนของฟอร์ม
6. สบู่ทำด้วยอะไร?
ตอบ 
ไขพืชหรือไขสัตว์ กับโซดาไฟ
7. ตัวการทำให้สบู่แข็งคืออะไร?
ตอบ เกลือแกง
ส่วนบนของฟอร์ม
8. โลหะอะไรนำความร้อนได้ดีที่สุด?
ตอบ 
ทองแดง และเงิน
ส่วนบนของฟอร์ม
ส่วนล่างของฟอร์ม
9. โลหะอะไรที่สามารถดึงเป็นเส้นลวดได้เล็กที่สุด?
ตอบ 
ทังสะเตน :
ส่วนบนของฟอร์ม
10. หลังกระจกเงาใช้อะไรทาไว้?
ตอบ  เงินไนเตรต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม